Textes

Textos cantigas

Cantigas de Santa María (CSM) Alfonso X ‘El Sabio’

En blanco
CSM 1 ~ Des oge mais quér’ éu trobar

Des oge mais quér’ éu trobar pola señor onrrada,
En que Déus quis carne fillar beeita e sagrada,
Por nos dar gran soldada no séu reino e nos erdar
Por séus de sa masnada de vida perlongada,
Sen avermos pois a passar per mórt’ outra vegada.

E porreen quéro començar como foi saüdada
De Gabriel, u lle chamar foi: “Benaventurada
Virgen, de Déus amada: do que o mund’ á de salvar
Ficas óra prennada; e demais ta cunnada Elisabét,
Que foi dultar, é end’ envergonnada”.

E demais quéro-ll’ enmentar como chegou canssada
A Beleên e foi pousar no portal da entrada,
U pariu sen tardada Jesú-Crist’, e foi-o deitar,
Como mollér menguada, u deitan a cevada,
No presév’, e apousentar ontre bestias d’arada.

E non ar quéro obridar com’ ángeos cantaba
Loor a Déus foron cantar e “paz en térra dada”,
Nen como a contrada aos tres Reis en Ultramar
Ouv’ a strela mostrada, por que sen demorada
Veéron sa oferta dar estranna e preçada.

E, par Déus, non é de calar como foi corõada,
Quando séu Fillo a levar quis, des que foi passada
Deste mund’ e juntada con el no céo, par a par,
E Reínna chamada, Filla, Madr’ e Crïada;
E porreen nos dev’ ajudar ca x’ é nóss’ avogada.

CSM 54 ~ Toda saúde da Santa Reínna

Toda saúde da Santa Reínna
ven, ca ela é nóssa meezinna.

Ca pero havemos enfermidades
que merecemos per nóssas maldades,
atán muitas son as sas pïedades,
que sa vertude nos acórr’ aginna.

Toda saúde da Santa Reínna…

Dest’ un miragre me vẽo emente
que vos direi óra, ai, bõa gente,
que fez a Virgen por un séu sergente,
monge branco com’ estes da Espinna.

Toda saúde da Santa Reínna…

Est’ éra sisudo e leterado
e homildoso e ben ordinnado,
e a Santa María todo dado,
sen tod’ orgullo e sen louçaínna.

Toda saúde da Santa Reínna…

E tal sabor de a servir havía
que, poi-lo convent’ as hóras dizía,
ele fazend’ oraçôn remanía
en ũa capéla mui pequeninna;

e dizía prima, terça e sésta
e nõa e vésperas, e tal fésta
fazía sempre baixada a tésta,
e pois complétas e a ledaninna.

Toda saúde da Santa Reínna…

E vivend’ en aquesta santidade,
ena garganta houv’ enfermidade
tan maa que, com’ aprix en verdade,
peior cheirava que a caavrinna.

Toda saúde da Santa Reínna…

Ca o rostr’ e a garganta ll’ enchara
e o coiro fendera-s’ e britara,
de maneira que atal se parara
que non podía trocir a taulinna.

Toda saúde da Santa Reínna…

Os frades, que cuidavan que mórt’ éra,
porque un día sen fala jouvéra,
cada un deles de grado quiséra
que o ongessen como conviínna.

Toda saúde da Santa Reínna…

E porend’ o capeiron lle deitaron
sôbelos ollos, porque ben cuidaron
que éra mórt’, e torná-lo mandaron
a ourïent’ onde o sól viínna.

Toda saúde da Santa Reínna…

E u el en tan gran coita jazía
que ja ren non falava nen oía,
veê-lo vẽo a Virgen María,
e con ũa toalla que tiínna

tergeu-ll’ as chagas ond’ el éra chẽo;
e pois tirou a sa teta do sẽo
santa, con que crïou aquel que vẽo
por nós fillar nóssa carne mesquinna,

e deitou-lle na boca e na cara
do séu leite. E tornou-lla tan crara,
que semellava que todo mudara
como muda penas a andorinna.

Toda saúde da Santa Reínna…

E disse-lle: “Por esto vin, irmão,
que ti acorress’ e te fezésse são;
e quando morreres, sei ben certão
que irás u é Santa Catelinna.”
Toda saúde da Santa Reínna…

Pois esto dit’ houve, foi-s’. E mui cedo
se levantou o monge; e gran medo
houvéron os outros, e quedo, quedo
foron tanger ũa sa campaínna,

a que lógo todos foron juntados
e deste miragre maravillados,
e a Santa María muitos dados
loores, a Estrella Madodinna.

Toda saúde da Santa Reínna…

CSM 60 ~ Entre Av’ e Éva

Entre Av’ e éva gran departiment’ á.
​Ca Éva nos tolleu o Paraís’ e Déus,
Ave nos i meteu; porend’, amigos méus…
Éva nos foi deitar do dém’ en sa prijôn,
E Ave ên sacar; e por esta razón…
Eva nos fez perder amor de Déus e ben,
E pois Aver aver no-lo fez; e forren…
Éva nos ensserrou os céos sen chave,
E María britou as pórtas per Aver…

CSM 70 ~ Eno nome de María

Eno nome de María / Cinque letras, no mais, i á.
​‘ÉME’ Mostar MADR’ e MAYOR / e mais MANSA e mui MELLOR
de quant’ al fez Nóstro Sennor / nen que fazer podería.
​‘A’ demóstra AVOGADA, / APÓSTA e AORADA,
E AMIGA e AMADA / Da mui santa compannía.
​‘ÉRRE’ Mostar RAM’ e RAÍZ, / e REÍNN’ e Emperatriz,
RÓSA do mundo; e fiíz /Quena visse ben sería.
​‘I’ nos Mostar JESÚ-CRISTO, / JUSTO JÜÍZ, e por isto
Foi por ela de nós visto, / Según diso Isaía.
​‘A’ ar diz que AVEREMOS / E que tod’ ACABAREMOS
Aquello que nós queremos / De Déus, pois ela nos guía.

CSM 80 ~ De graça chea

De graça chea e d’ amor de Déus, acórre-nos, Sennor.
​Santa María, se te praz, pois nóso ben tod’ en ti jaz
E que téu Fillo sempre faz por ti o de que ás sabor.
E pois que contigo é Déus, acórr’ a nós que somos téus,
E fas-nos que sejamos séus e que perçamos del pavor.
​Ontr’ as outras molléres tu és beeita porque Jesú
Cristo parist’; e porend’ u nos for mestér, razõador.
Sei por nós, pois que beeit’ é o fruito de ti, a la fé;
E pois tu sées u el sé, róga por nós u mestér for.
Punna, Sennor, de nos salvar, pois Déus por ti quér perdõar
Mil vegadas, se mil errar eno día o pecador.

CSM 91 ~ A Virgen nos dá saúd' e tólle mal

A Virgen nos dá saúd’ e tólle mal,
tant’ há en si gran vertud’ esperital.

E porên dizer-vos quéro
entr’ estes miragres séus
outro mui grand’ e mui féro
que esta Madre de Déus
fez, que non póden contradizer judéus
nen heréges, pero queiran dizer al.

A Virgen nos dá saúd’ e tólle mal…

Aquest’ avẽo en França,
non há i mui gran sazôn,
que os hómes por errança
que fezéran, déu entôn
Déus en eles por vendeita cofojôn
deste fógo que chaman de San Marçal.

A Virgen nos dá saúd’ e tólle mal…

E braadand’ e gemendo
fazían-s’ entôn levar
a Saixôn lógo correndo
por sa saúd’ i cobrar,
cuidand’ en todas guisas i a sãar
pela Virgen, que aos coitados val.

A Virgen nos dá saúd’ e tólle mal…

E éra de tal natura
aquel mal, com’ aprendí,
que primeiro con frïúra
os fillava, e des i
queimava peior que fógo; e assí
sofrían del todos gran coita mortal.

A Virgen nos dá saúd’ e tólle mal…

Ca os nembros lles caían,
e sól dormir nen comer
per nulla ren non podían
nen en séus pées s’ erger,
e ante ja querrían mórtos seer
que sofrer door atán descomũal.

A Virgen nos dá saúd’ e tólle mal…

Porend’ ũa noit’ avẽo
que lume lles pareceu
grande que do céo vẽo,
e lógu’ entôn decendeu
Santa María, e a térra tremeu
quando chegou a Sennor celestïal.

A Virgen nos dá saúd’ e tólle mal…

E os hómees tal medo
houvéron, que a fugir
se fillaron, e non quedo,
mais quanto podían ir;
e ela fez lóg’ os enfermos guarir
como Sennor que enas coitas non fal

a quena chama, fïando
no séu pïadoso ben,
ca ela sempre ven quando
entende que lle convên.
Porend’ a esses enfermos nulla ren
non leixou do fógo, nen sól un sinal.

A Virgen nos dá saúd’ e tólle mal…

CSM 93 ~ Nulla enfermidade non é de sãar

Nulla enfermidade
non é de sãar
grav’, u a pïedade
da Virgen chegar.

Dest’ un mui gran miragr’ en fillo dun burgês
mostrou Santa María, que foi gafo tres
anos e guareceu en mẽos que un mes
pola sa pïedade que lle quis mostrar.

Nulla enfermidade…

Est’ éra mui fremoso e apóst’ assaz,
e ar mui leterado e de bon solaz;
mais tod’ aquele viço que à carne praz
fazía, que ren non quería ên leixar.

Nulla enfermidade…

El assí mantẽendo orgull’ e desdên,
quiso Déus que caess’ en el mui gran gafeen,
ond’ ele foi coitado que non quis al ren
do mund’ érg’ ũ’ ermid’ u se foi apartar.

Nulla enfermidade…

E el alí estando, fillou-s’ a dizer
ben mil Ave Marías por fazer prazer
aa Madre de Déus, por que quiséss’ haver
dóo e pïadad’ e del amercẽar.

Nulla enfermidade…

E el en atal vida tres anos durou,
sofrendo ben sa coita, e nunca errou
a Déus nen a sa Madre, e sempre rezou
as Aves Marías de que vos fui falar.

Nulla enfermidade…

E pois houve rezado esta oraçôn
quanto tempo dissémos, mostrou-xe-ll’ entôn
a Virgen grorïosa e diss’: “Hoi mais non
quéro que este mal te faça lazerar.”

Nulla enfermidade…

Quando ll’ est’ houve dit’, a teta descobriu
e do séu santo leite o córpo ll’ ongiu;
e tan tóst’ a gafeen lógo del se partiu, †CSM 93:31See note to line 14.
assí que o coiro houve tod’ a mudar.

Nulla enfermidade…

Tanto que foi guarido, começou-s’ a ir
dizendo pela térra como quis vĩir
a el Santa María e o foi guarir,
por que todos en ela devemos fïar.

Nulla enfermidade…

CSM 100 ~ Santa María

Santa María, Strela do día,
Mostar-nos vía pera Déus e nos guía.

Ca veer faze-los errados
Que perder foran per pecados
Entender de que mui culoados
Son; mais per ti son perdõados
Da ousadía que lles fazía
Fazer folía mais que non debería.

Amostrar- nos deves carreira
Por gãar en toda maneira
A sen par luz e verdadeira
Que tu dar- nos pódes senlleira;
Ca Déus a ti outorgaría
E a querría por ti dar e daría.

Guïar ben nos pód’ o téu siso
Mais ca ren pera Paraíso
U Déus ten sempre goi’ e riso
Pora quen en el creer quiso;
E prazer-m-ía se te prazía
Que foss’ a mía alm’ en tal compannía.​

CSM 120 ~ Quantos me crevéren loarán

Quantos me crevéren loarán / a Virgen que nos mantên.
Ca sen ela Déus non averán / Quantos me crevéren loarán
Nenas sas fazendas ben farán / Quantos me crevéren loarán
Neno ben de Déus conocerán; E tal consello lles dou porên.​
E con tod’ esto serví-la-an / Quantos me crevéren loarán
E de séu prazer non saïrán / Quantos me crevéren loarán
E mais d’ outra ren a amarán, E serán per i de mui bon sen.
Ca en ela sempre acharán / Quantos me crevéren loarán
Mercee mui grand’ e bon talán, / Quantos me crevéren loarán
Per que atán pagados serán que nunca desejarán al ren.​

CSM 223 ~ Todo-los coitados

​Todo-los coitados que quéren saúde
Demanden a Virgen e a sa vertude.

Ca ela poder á de saúde dar
E vida por sempr’ a quen lla demandar
De coraçôn; e desto quér’ éu contar
Un mui bon miragre, assí Déus m’ ajude.​

Per todo o mund’ ela miragres faz,
Mais dua sa casa, cabo Monssarraz,
Que chaman Terena, sei ben que assaz
Faz muitos miragres a quen i recude.

CSM 229 ~ Razôn é grand’e dereito

Razôn é grand’e dereito que defenda ben a si
A que defend’ outros muitos, per com’ éu sei e oí.

E dest’ un mui gran miragre aveo, tempo á ja,
Quando el Rei Don Alfonso de Leôn aduss’ acá
Mouros por roubar Castéla, e chegaron ben alá
U óra é Vila-Sirga, segundo que aprendí….​

CSM 291 ~ Cantand’e en muitas guisas

Cantand’e en muitas guisas dev’ óm’ a Virgen loar,
Ca u oouvér maior coita, valer-ll-á se chamar.

Ca loada de tod’ óme devía sepre’ a seer,
E assí connocería ja quanto do séu poder,
Ca ller póde nas sas coitas tóste conssello poer;
E sobr’ aquesto vos quéro un séu miragre contar…​

CSM 325 ~ Con dereit’ a Virgen santa

Con dereit’ a Virgen santa á nome Strela do Día,
Ca assí pelo mar grande come pela térra guía.

​Na térra d’ África ouve en Tánjar ua cativa
Móller a que davan pea cada día muit’ esquiva
Con pouco pan e mui mao, e mui mais mórta ca viva
Éra, se lle non valvésse a Virgen Santa María.

Aquesta natural éra do gran reino de Sevilla,
Dun logar en que miragres faz a de Déus Madr’ e Filla,
Que Tudía é chamado; e d’ oír a maravilla
Que aveo deste feito muito m’ ende prazería.

Esta con outra cativa jazían en prijôn forte
Dua moura que o démo fillou pera si en sórte,
Que enfermidade grande aduce mui tóst’ a mórte;
Mais enante que mórese amba-las chamar fazía.

E conssellou-lles que fossen mouras e crichãidade
Leixassen, e fossen forra daquela catividade,
E lles faría grand’ algo e dar-lles-ía erdade,
E que con mouros mui ricos a ambas casá-las faría.

E se fazer non quiséssen esto, lógo nas cadeas
Ambas metê-las faría e dar-lles tan grandes peas
Que lles non fichasen sãos coiros nen nervos nen veas,
E demais, sobre tod’ esto, escabeçá-las faría.

A ua disse con medo que o faría de grado;
Mais a outra mui sañuda disse: “Sól non é pensado,
Ca mia alma e méu córpo todo ei acomendado
Aa eigreija da Madre de Déus que é en Tudía.”​

A moura con mui gran sann mandou-as lógu’ essa óra
No cárcer deitar ontrambas; mais aquela sen demora
Adormeceu, e a Virgen lle disse: “Sal acá forra
Deste logar e trei migo, ca éu te porrei na vía.”

Pos a cativa experta foi, achou-s’ en un caminno
Ancho e chão, sen pédras, e andou-o mui festinno,
Que pan non comeu bocado nen beveu agua nen vino,
Atá que pret de Silve foi quando aluzecía.

E ascutou ua péça e oui falar os mouros
Que ían ccavar as vinnas, deles brancos, deles louros;
E oui mogir as vacas e oui brüiar os touros,
E diss’: “En térra de Tánjar me sõo como soía.”

A pouco rato pois esto viu gran péça de crischãos
Que ían veer sas vinnas, todos sas lanças nas mãos;
E entendeu que séus sonnos non foron falsos nen vãos,
Mais verdade mui certeira qual con ´seus ollos viía.

E pois entrou ena vila, foi-se lóg’ aa eigreija
Da Virgen Santa María, que é beeita e seja,
E viu estar ajuntada i mui gran gente sobeja,
E de com’o feito fora todo lle-lo retraía.

E eles grandes loores déron lógo da primeira
Aa Virgen grorïosa, Madre de Déus veradeira;
Mais o colar da cadea toller per nulla maneira
Do cólor non llo podéron, nen per nulla maestría.

Entôn a mollér lles disse; “éu sõo póbr’ e mezquina,
E se m’ alg’ a dar avedes por Déus, dade-mio aginna,
E ir-m-ei pera Tudía, a cas de Santa Reínna
Que me sacou de cativo u mui coitada jazía.”

​Eles déron-ll’ algu’, e foi-se. E lógo que foi entrada
En Tudía na eigreja da Reínna corõada,
Caeu-ll’ o colar do cólo, que se non deteve nada;
E o sacristán tan tóste a gran campaa tangía.

E quantos alí estavan e este feito soubéron,
Todos aa Virgen santa porende loores déron;
Des i aa mollér bõa porende algo fezéron,
E ela dend’ adeante ena eigreija servía.

Textos romances sefardies

Romances y canciones de la tradición sefardí

En blanco

A la una yo nací

A la una yo nací, a las dos m’engrandecí.
A la una yo nací, a las dos m’engrandecí.
A las tres tomí amante, a las cuatro me cazí.
A las tres tomí amante, a las cuatro me cazí.

Alma, vida y corazón
Alma, vida y corazón

​Dime niña dónde vienes, que te quiero conocer.
Dime niña dónde vienes, que te quiero conocer.
Si tú no tienes amante, yo te haré defender.
Si tú no tienes amante, yo te haré defender.

​Alma, vida y corazón
Alma, vida y corazón

Yendome para la guerra, dos bezos al aire di.
Yendome para la guerra, dos bezos al aire di.
El uno es para mi madre, y el otro para ti.
El uno es para mi madre, y el otro para ti.

​Alma, vida y corazón
Alma, vida y corazón

​A la una yo nací, a las dos m’engrandecí.
A la una yo nací, a las dos m’engrandecí.
A las tres tomí amante, a las cuatro me cazí.
A las tres tomí amante, a las cuatro me cazí.

​Alma, vida y corazón
Alma, vida y corazón

Amor y psique (Almas sensibles y tiernas)

​Almas sensibles y tiernas que me escucháis con agrado,
De mi existencia infeliz compadeced los trabajos.
Venus se mostró celosa de mi hermosura fui blanco,
donde, tierna y dada a todos, mis amantes declarados.
El eco de mi pedir consumida y de quebranto
-…………… sin esperanza me hallo
de ser amada y amar. Mis padres temiendo el caso
a un oráculo acudieron y les dijo un monstruo alado:
-Será esposa vuestra hija; mas llevadla a un despoblado.
Allí la abandonaréis. Obedecióse el mandato,
al desierto me llevó mi mismo padre llorando
me significó mi pena. Al volver en mi encanto
yo vi el desierto espantoso convertido en un palacio
de dórica arquitectura. Vi cenadores, vi cuadros
-……..

Conde Flores (El Conde Sol)

​Cuando comenzó las guerras de Francia y de Portugal
mandaron al conde Flores ser capitán general.
-¿Para cuántos años, conde, para cuantos años va?
-Para siete voy, princesa, para siete, nada más;
y si a los siete no viene, princesa te casarás.
Pasan siete y pasan ocho, cerca de los nueve van.
Un día, estando en la mesa, con su padre vino a hablar.
-Ya te puedes casar, hija, que el conde ya no vendrá.
-No me puedo i casar, padre, que el conde viviendo está;
y écheme la bendición, que al conde me iré a buscar:
-Mi bendición ya la tiene, la de Dios te vale más.
Se vistió de peregrina y al conde se fue a buscar.
Y a la entrada de Granda con él me vine a encontrar,
con cuatro caballos blancos que los lleva a ensillar.
-¿De quién son estos caballos que los llevas a ensillar?
-Señora, del conde Flores, que pronto se va a casar.
-Déme una limosna, conde, que muy bien me la puede dar,
que vengo de las Italias y no traigo qué gastar.
-Tú que vienes de las Italias, ¿cómo van de por allá?
-La hija de la princesa se loa pasa en llorar.
-¡Y quién la pudiese oír! ¡Y quién la pudiese hablar!
¿En qué la conocería, y en qué la conocerá?
-Y en su puro rostro y bello, y elegante lunar.
-¡El rostro ya se me ha ido, pero el lunar aquí está!
-Maldita, la peregrina, ¡qué la trajo por acá!
Que los amorres que tengo no me los dejas gozar.

Conde Olinos (Levantose el Conde Niño)

​Levantóse el conde Niño, mañanita de San Juan
a dar agua a sus caballos a las orillas del mar.
Mientras los caballos beben el conde dice un cantar:
puertas que estaban cerradas, s´abrieron de par en par,
mujeres que están encinta, ya lo iban a abortar,
hombres que van por camino se vuelven a la ciudad.
-Si dormís, la niña infanta, si dormís o recordáis
Oyerís como lo canta la sirena de la mar.
– No es la sirena, mi madre, ni tampoco es su cantar,
el conde Niño es, mi madre, y a mi me viene a demandar.
– Si te demanda la infanta, yo le mandaré a matar.
– Si le matas, la mi madre, juntos nos han de enterrar.
La reina, con grandes celos, a los dos mandó a matar;
de ella corre sangre y leche, de él corre sangre real.
A ella, la enterró en la iglesia, y al conde, en campo real.
De ella salió una toronja, de él salieran un limonar,
crece el uno, crece el otro, ya se iban a juntar.
La reina, con grandes celos, a los dos mandó a cortar.
De ella salió una paloma, de él salieran un gavilán,
vuela el uno, vuela el otro, y al cielo van a juzgar.
No son tres días pasados, la reina que muerta está.

Cuando yo enfermí de amor

Cuando to enfermí de amor,
triste y non dormía yo,
de dolor en mis güesos,
de ansia de mi corazón

Ay, salime a un campo verde
por tirar del corazón
vidi hoja verde llana,
cada una de su color.

Vidi moza en la ventana,
que alegró mi corazón:
metí la mano y cogidla,
y escogí la más mejor.

​Cuando la metí en mi casa,
sin desbroche me habló
cuando la metí en mi cama
vidi negra y más peor.

Ay, salíme yo a la calle,
quebrado de corazón;
toda la gente me mira,
me pregunta la razón:

-Qué tenés, hombre bellaco?,
de qué cobratis valor?
qué ¿no hubo hombre en el mundo
que se casó como vos?

-Oy, déjeiesme, oy, la gente,
oy, dejéisme en mi dolor,
que voy a tirar mi cuerpo
a una mar sin hondor:
la carne daré al pescado
y a la gente la razón,
la carne daré al pescado
y el alma vaya con Dios.

Cuando el Rey Nimrod

Cuando el rey Nimrod al campo salia
mirava en el cielo y en la estreyeria.
Vido una luz santa en la giuderia,
que havia de nacer Avraham avinu.

Avraham avinu padre querido
Padre bendicho luz de Israel. (Bis)

Luego a las cumadres encombedaba,
que toda mujer que preqada quedara.
Si no pariera al punto la matara,
que habia de nacer Abraham avinu.

Avraham avinu padre querido
Padre bendicho luz de Israel (Bis)

La mujer de Terah quedo prenada
e de dia en dia el la preguntaba:<
De que tenes la cara demudada?
Ella ya sabia el bien que tenia.

Avraham avinu padre querido
Padre bendicho luz de Israel (Bis)

En fin de mueve mezes parir queria:
Iva caminando por campos y vinyas,
a su marido tal ne le descubria,
topo una meara, alli lo pariria.

Avraham avinu padre querido
Padre bendicho luz de Israel (Bis)

Saludemos agora al compadre
y tambien al mohel,
que por su zehut nos venga
el goely rihma a todo Israel,
cierto loaremos al Verdadero.

Avraham avinu padre querido
Padre bendicho luz de Israel (Bis)

Donde hay damas hay amor

Donde hay damas hay amor,
donde hay sentimiento hay gracia,
y en la noble Andalucía,
y un rico alcalde habitaba:tanto es de gente noble,
muy rico y de buena fama,
venturoso era en el juego,
y en los tratos que trataba,
venturoso en las mujeres
y en la cama donde se echaba.
Un trato trató en amor
con una dama casada:
la mandó muchos billetes,
muchos billetes y alhajas,
mas todo se lo volviera,
que era casada y honrada.​

Un día, estando en la mesa
con su marido almorzando,
tanto bien hablara de él
que a ella se le asongraciara.
Con uno de los criados
al punto mandó una carta.
– ¡Ay, válgame Dios del cielo,
y ay, quién me ha hecho esta gracia
si son ángeles del cielo
los pagaré su demanda!
– No son ángeles del cielo,
ni los pagues la demanda:
mi marido es, el Cidi,
que así te me asongraciara.
– Si el rey tu marido es,
no le falsearé en su casa.

Estaba el Señor don Gato
Estaba el Señor don Gato
sentadito en su tejado,
maramiau, miau, miau, miau,
sentadito en su tejado.

Ha recibido una carta,
que si quiere ser casado,
maramiau, miau, miau, miau,
que si quiere ser casado

con una gatita parda
sobrina de un gato pardo,
maramiau, miau, miau, miau
sobrina de un gato pardo.

El gato fue a darle un beso,
se cayó de su tejado,
maramiau, miau, miau, miau,
se ha caído del tejado.

Se partió siete costillas,
siete costillas y un brazo,
maramiau, miau, miau, miau,
siete costillas y un brazo.

Ya lo llevan a enterrar,
por la calle del pescado,
maramiau, miau, miau, miau,
por la calle del pescado.

Al olor de las sardinas,
el gato ha resucitado,
maramiau, miau, miau, miau,
el gato ha resucitado.

Por eso dice la gente
“siete vidas tiene un gato”,
maramiau, miau, miau, miau,
siete vidas tiene un gato.

Hija ya te veo grande

​Hija, ya te veo grande, …..
No tengo ni azúcar ni dote, ni hombre con quien casarte.
-Callis, callis vos, mi padre, no digáis tal bajedade:
criara a mis hermanitos como si tuvieran madre.

Oyéndola ´sta´l buen reye dese su sala reale.
-Oy, válgame el Dios del cielo, qué bonitos cantares!
¿si es persona nacida o serena de las mares?
-Persona soy, el caballero, apacenciado a mi padre.

Otro día en la mañana la mandara a demandare,
la mandara clavo y canela, para especiar su comida,
la mandara siet´ azucares y un rey que más valía,
la mandara siete negritos vestidos a la Turquía.
Tres días no son pasados, las ricas bodas s´armaron.

La doncella guerrera

​Un capitán sevillano, siete hijas le dio Dios
y tuvo la mala suerte que ninguna fue varón.
– Maldecida seas, Alda, en mitad del corazón,
siete hijas que tuvites y entre ellas ningún varón.

Se levantó la pequeña, favor de la mayor.
-No maldigas a mi madre no la maldigas, por Dios,
que si el rey quiere soldados, a la guerra me voy yo.
-No vayas, hija no vayas, que te van a conocer:
tienes el pelo muy largo y dirán que eres mujer.
-Yo me lo remeto, padre, dentro de mi corazón,
me visto de militar y a la guerra me voy yo.
-No vayas, hija, no vayas, que te van a conocer:
tienes el pecho muy alto y dirán que eres mujer.
-Yo me lo remeto, padre, dentro de mu corazón,
me visto de militar y a la guerra me voy yo.

Y, cambiándose de nombre, que don Marcos se llamó,
y metiéndose en batalla que la guerra la ganó
y el general más famoso de Marcos se enamoró.
-Madre mía y de mi alma, que yo me muero de amor,
que el general don Marcos es mujer que no varón.
-Llévala tú, hijo mío, a montar a caballo:
si es que don Marcos se cansa, es mujer que no varón.
-Ya la he llevado, mi madre, montar a caballo:
todos se cansaron, don Marcos no se cansó.
Llévala tú, hijo mío, a bañar al mar:
si no se mete en el agua, es mujer, que no varón.
-Yo la he llevado, mi madre, a bañar al mar:
todos se meten en el agua, don Marcos no se metió.
-¿Por qué no vienes tú, Marcos, a bañar con nosotros?
-Porque tú sabes que soy hembra y no varón.
-Ven acá, vidita mía, vidita del corazón.
Que quien te quiere y te adora tú ya sabes que soy yo.

La Reina Jerifa mora

La reina Jerifa mora, la que mora en Almería,
dice que tiene deseos de una cristiana cautiva.
Los moros, como la oyeran, de repente se partían
unos parten para Francia, otros para la Almería.

Se encontran con el conde Flores, que a la condesa traía,
plumas de oro en la su mano, haciendo una gran cortesía,
pidiendo a Dios del cielo que la den hijo o hija
para heredarle sus bienes que herederos no tenía.

Ya matan al conde Flores y a la condesa traían;
se la llevan de presente a la reina de Almería.
– Tomís, señora, esta esclava, la esclava que vos querías,
que no es ni mora ni judía, ni es echada a la malicia,
sino es condesa y marquesa, señora de gran valía.

-Tomés, señora, las llaves, de la espensa y la cocina.
-Sí, las tomaré, señora, por la gran desdicha mía:
ayer condesa y marquesa y hoy, esclava en la cocina.

La reina estaba en cinta, y la esclava estaba sentida.
Quiso Dios y la fortuna las dos paren en un día.
La esclava tuviera un hijo, la reina parió a una niña.
Las perras de las comadres, para ganar su platica,
dieron el niño a la reina y a la esclava dan la niña.

Un día estando la esclava bautizando a la niña,
con lágrimas de sus ojos lavó la cara a la niña.
-¡Ay, mi niña de mi alma, ay, mi niña de mi vida,
quién te me diera en mis tierras, en mis tierras de Almería!
Te nombraría Blancaflor, nombre de una hermana mía.

-Esclava, la de mi esclava, ¡repite esa cantica!
-Te la repetiré, señora, por la gran desdicha mía:
me cautivaron los moros día de Pascua Florida,
cogiendo rosas y flores día de Pascua Florida.

-¿Qué señas tenía tu hermana, dime, qué señas tenía?
Tiene un lunar esmaltado debajo de su tetilla.
Remangó su linda nagua y el lunar la enseñaría,
tomola en sus ricos brazos: -¡Tú, mi hermana, la querida!
La dio el niño a la hermana y la reina tomó a la niña
y otro día en la mañana para sus tierras partían.​​

La muerte del príncipe Don Juan
De Burgos partió ese rey,
ese rey de Salamanca,
en mitad de aquel camino
del cielo cayó una carta.
-Para vos, mi señor rey,
para vos es mandada.
-Leedla, mis caballero, leedla bien y notadla.

Malo estaba ese rey,
ese rey de Salamanca
malo está de calentura,
que otro mal no se le añada.
Ya mandan por los doctores,
doctores de toda España,
todos dicen a una boca:
-Mi señor no tiene nada.

Si no era el más chiquito,
que Sebastián se llamaba,
de rodillas en el suelo
el pulso le demandara.
-Perdón, perdón mi señor rey,
por estas tristes palabras.
tres horas tiene de vida,
la una y media ya es pasada.

Ellos en estas palabras
su madre ahí entrara.
– ¿Dónde estabas tú, mi madre,
mi madre, la desdichada?
-Rogando iba a Dios del cielo
que troque alma por alma.
-Tarde recordatis, madre,
la setencia ya está dada:
tres horas tiene de vida,
la una y media ya es pasada.

Ellos en esta palabras,
su esposa por ahí entrara,
una soga en la garganta
y un velo negro en la cara.
Por esta se ha de decir:
antes viuda que casada.

Y a todo esto, señores,
la infanta queda preñada:
si la infanta pare niña,
reina es de Salamanca,
si la infanta pare niño,
rey ser de toda España.

Ha recibido una carta,
que si quiere ser casado,
maramiau, miau, miau, miau,
que si quiere ser casado

con una gatita parda
sobrina de un gato pardo,
maramiau, miau, miau, miau
sobrina de un gato pardo.

El gato fue a darle un beso,
se cayó de su tejado,
maramiau, miau, miau, miau,
se ha caído del tejado.

Se partió siete costillas,
siete costillas y un brazo,
maramiau, miau, miau, miau,
siete costillas y un brazo.

Ya lo llevan a enterrar,
por la calle del pescado,
maramiau, miau, miau, miau,
por la calle del pescado.

Al olor de las sardinas,
el gato ha resucitado,
maramiau, miau, miau, miau,
el gato ha resucitado.

Por eso dice la gente
“siete vidas tiene un gato”,
maramiau, miau, miau, miau,
siete vidas tiene un gato.

Muerte que a todos convidas

​-¿Muerte que a todos convidas, dime qué son tus pensares?
-Son tristuras y pesares altas voces doloridas.
Velador seáis, portero, abridme por tu vez una:
mensajero soy del cielo, del rey alto y de la altura;
traigo una carta premiosa, del cielo muy bien notada:
que venga presto y aína el señor de la posada.
-Mi señor tiene huespedanos, no vos puede responder,
tales son los huespedanos que no pueden menos ser.
-Y entres tú con prisa fuerte y le dirás de mi parte:
soy la temerosa muerte, para ella no hay resgate.
Todas culpas y pecados que a mi señor tengo hecho.
-Perdón, perdón, mi señor rey por esto que os he de decir:
que vos llama un hombre a punto, de prisa, sin más tardar,
no le veo cara ni bulto, más que una voz espantosa.
-Llamadme ahora a ese hombre le aré la grande honra:
Le sentaré en mi silleta, la tengo de oro hecha,
Le pondré la corona, la tengo en mi cabeza.
-¿Para qué quieres que me siente, que te daré grande pena?
Si mal te hago a los pues, peor a la cabecera.
-Llamadme ahora a los los míos, amigos y compañeros
que me velen una noche, la postrera será en el suelo.
-¿Para qué quieres que te velen amigos y compañeros?
cuando ellos se murieren no los velarás tú a ellos.

Alzara la mano el Huerco, hirióle sus lindos ojos;
presto, demanda el rey a su madre unos antojos.
-Dáime, madre unos antojos y que sean cristalinos,
triste de mi mocedad, ya no veo con los ojos.
-¿Para qué quieres antojos y que sean cristalinos?
-Cien almas he de llevar antes que amanezca el día.
-Yo te pido de merced, la postrera sea la mía.
-Sellado viene del cielo: la primera ser la tuya.

¿Quién es esa que así llora con dolor de corazón,
que se mesa sus cabellos y hace gran estremición?
Y esa era una bien casada si bien oyitis decir:
quebrado se l´ha el espejo donde se solía vestir;
esa era una bien casada si bien oyitis nombrar:
quebrado se l´ha el espejo donde se solía mirar.

Yo m’enamorí d´un aire

​Yo m’enamori d’un aire,
D’un aire d’una mujer,
D’una mujer muy hermoza
Linda de mi corason.
Yo m’enamori d’un aire,
Ah… linda de mi corason,
Linda de mi corason.
Tralalalalalala,
Tralalalalalala,
Linda de mi corason.

Yo m’enamori de noche,
El lunar ya m’engano.
Si esto era de dia,
Yo no atava amor.
Yo m’enamori de noche,
Ah… yo no atava amor,
Yo no atava amor.
Tralalalalalala,
Tralalalalalala,
Yo no atava amor.

Si otra vez m’enamoro
D’un aire d’una mujer,
D’una mujer muy hermoza
Linda de mi corason.
Si otra vez yo m’enamoro,
Ah… sea de dia con sol,
Sea de dia con sol.
Tralalalalalala,
Tralalalalalala,
Sea de dia con sol.​

Share This