GALAICO-PORTUGUESE CANTIGAS

Programa CANTIGAS GALAICO-PORTUGUESAS (Concierto pedagógico) por Entrebescant ensemble

* Cantigas de Santa María de Alfonso X “El Sabio” (El Escorial) manuscript 13 th century)

CSM 291 ~ Cantand’e en muitas guisas
CSM 325 ~ Con dereit’ a Virgen santa á nome Strela Do Día
CSM 229 ~ Razón é grand’e dereito
CSM 100 ~ Santa Maria Strela Do Día
CSM 223 ~ Todos os coitados que queren saude
CSM 120 ~ Quantos me crevéren loarán a Virgen que nos mantên
 

* Cantigas de Amigo of Martin Codax (Pergamino Vindel) 13 – 14 th century (Spain) 

Ay Deus se sab’ora meu amado
Ay ondas que eu vin veer
Ondas do mar de Vigo
En o sagrad’ e Vigo
Mandad’ei comigo ca ven meu amigo
Mia yrmana fremosa treides comigo
Quantas sabedes amar amigo

 

[duration: 60-70 minutes]

 

Share This